Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde kurulan Psikoloji Laboratuvarları bölümdeki öğretim üyelerinin araştırmalarını ve lisans öğrencilerinin ders içi ve ders dışı gönüllü çalışmalarını yürüttüğü birer araştırma merkezidir.

Psikoloji Laboratuvarları’nda farklı alanlarda çalışmalar yürütülmektedir: 

  • Dr. Öğr. Üyesi Ahu Gökçe tarafından yürütülen araştırmalarda görsel dikkat, bellek-dikkat ilişkisi, mekânsal algı gibi konular deneysel yöntemler kullanılarak çalışılmaktadır. 
  • Doç. Dr. Mehmet Harma ise kişilerarası ilişkiler ve iletişim, romantik ilişkilerde partner algısı ve davranışsal süreçlere etkisi gibi konuları inceleyen araştırmalar yürütmektedir. 
  • Dr. Öğr. Üyesi Sezin Öner, otobiyografik hatırlama süreçlerini hem bireysel hem toplumsal bellek bağlamında incelerken kodlama ve hatırlama süreçlerini belirleyen bireysel ve çevresel faktörleri araştırmaktadır. 
  • Doç. Dr. Onurcan Yılmaz, ahlaki yargı ve davranışların bilişsel ve psikolojik nedenleri ve sonuçlarıyla ilgilenmektedir. 
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Aktan-Erciyes, edinilen ikinci dilin bilişsel ve ana dil alanına etkilerini inceleyen hem çocuklarda hem de yetişkinlerde çeşitli araştırmalar yürütmektedir. 
  • Dr. Öğr. Üyesi Berna Uzundağ bebeklerde dikkat gelişimini, çevresel unsurların bu gelişim üzerindeki etkisini ve çocukların bilişsel gelişimini test ve gözlem yöntemleri ile araştırmaktadır.

Psikoloji Laboratuvarları’nda var olan altyapı ile bilgisayar temelli deneysel çalışmalar yürütme ve fizyolojik ölçümler yapmayı sağlayacak donanım bulunmakta; çocuklu aileleri ağırlayacak ve çocuklarla çalışma yürütecek uygun ortamlar sağlanmaktadır.

Psikoloji Laboratuvarları ve laboratuvarların ev sahipliği yaptığı araştırma gruplarının bilimsel çalışmalarında katılımcı olarak yer almak isterseniz psylab@khas.edu.tr adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.