Çocuk ve Aile Araştırmaları Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Berna A. Uzundağ

Dil Gelişimi ve Çiftdillilik Araştırmaları (SiLaB)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyes

Görsel Biliş Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Gökçe

İletişim ve İlişki Araştırmaları Laboratuvarı (CoRe Lab)

Doç. Dr. Mehmet Harma

Moral Intuitions Lab (the MINT Lab)

Doç. Dr. Onurcan Yılmaz

Sosyal Bilişsel ve Duygusal Sinirbilim (SCAN) Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Efe Soyman