Onurcan Yılmaz En İyi Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP) 2021-2023
Onurcan Yılmaz TÜBİTAK 2211 Lisansüstü Doktora Bursu 2017-2019
Sezin Öner Yaman TÜBİTAK 2211 Doktora Öğrencileri Ulusal Bursu 2014-2016
Berna Uzundağ Outstanding Academic Achievement Scholarship, Koç University 2013-2017
Onurcan Yılmaz Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü 2021
Onurcan Yılmaz Kadir Has Üniversitesi Üstün Performans Ödülü 2020
Onurcan Yılmaz European Conference on Personality (ECP) Graduate Student Award 2018
Berna Uzundağ The European Association for Developmental Psychology Travel Fellowship  2017
Sezin Öner Yaman TÜBİTAK 2214 Araştırma Değişim Bursları (Duke Üniversitesi) 2015
Onurcan Yılmaz En İyi Sunum Ödülü (19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi) 2014
Onurcan Yılmaz Muzaffer Şerif En İyi Sözel Bildiri Ödülü (17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi) 2012
Onurcan Yılmaz Psikoloji Lisans, Yüksek Onur Derecesi (magna cum laude) 2012
Aslı Çarkoğlu Johns Hopkins Üniversitesi Küresel  Tütün Kontrol Enstitüsü Tütün Kontrol Liderleri Eğitim Bursu 2006
Aslı Çarkoğlu Robert Wood Johnson Vakfı Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu 2004