Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
MEHMET HARMA Yetişkinlikte Bağlanmanın Oluşumu: Davranışsal ve Fizyolojik Eşgüdümlülüğün Gelişimi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2017-03-01 2020-03-01
ASLI AKTAN ERCİYES İkinci dil ediniminin okul öncesi ve okul çağı çocuklarında anlatı becerilerinin kurgusal, dilbilimsel ve algısal süreçlerine olan etkisi: Boylamsal bir çalışma İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-15 2023-08-15
SEZİN ÖNER YAMAN Covid-19'un Saglık Çalısanları Üzerindeki Travmatik Etkisinin Bellek Çerçevesinde Boylamsal Olarak Incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ASLI ÇARKOĞLU COVID-19 salgın sürecinde öznel esenligi koruyucu bireysel, ailesel ve sosyal faktörlerin incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
MEHMET HARMA Ag Analizi Perspektifinden COVID-19 Küresel Salgınının Psiko-Sosyal Etkilerinin Incelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
ONURCAN YILMAZ Önleyici Tedbirlere Uyumu Nasıl Arttırabiliriz? Kişisel ve Toplumsal Fayda Mesajlarının Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2020-07-01 2020-12-31
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Çocukların Iletisim Becerilerinin Temelleri: Bebeklikteki Ortak Dikkat ve Dil Girdisinin Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-04-15 2022-04-15
ASLI AKTAN ERCİYES Edinilen İkinci Dildeki Yazı Yönünün Zaman Akış Yönü Algısına Etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2022-09-01
MEHMET HARMA Romantik Çiftlerin Gündelik Konuşmalarındaki Sözel ve Sözel olmayan İpuçları Açısından İletişim Profilleri ve Profillerin İlişkiler Temelindeki Boylamsal Çıktıları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2023-03-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Gelişiminde Annelerin Rolünü Anlamak İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-04-15 2023-04-15
Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ONURCAN YILMAZ FI-18688 Religion as Universal Moral Compass: Does Religious Belief Promote Behavioral Consistency Across Moral Domains? İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Diğer Uluslararası 2022-01-03 2024-10-01
BERNA ARSLAN UZUNDAĞ Bebeklik ve Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim: Dil, Dikkat ve Yürütücü İşlevlerin Gelişimi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-02-07 2024-08-07
AHU GÖKÇE Seçici görsel-mekânsal dikkat süreçleri ve anlamsal bağlamın uç değerlerin saptanma ve temsiline etkisi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-10-01 2024-10-01
ONURCAN YILMAZ Kaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2024-09-15
ONURCAN YILMAZ Deprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır? İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2021-11-01 2024-11-01
SEZİN ÖNER YAMAN Otobiyografik Hatırlamanın Olumsuz Duyguların Düzenlenmesi Bağlamında İncelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-07-15 2024-11-15
SELAHATTİN ADİL SARIBAY Holistik Düşünce: Kavramsal ve Psikometrik Özellikleri ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal Faydaları İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2022-06-01 2025-06-01
SEZİN ÖNER YAMAN "Sahte Haberlerin Tespitinde Rol Oynayan Birey ve Olay Temelli Faktörlerin Toplumsal Cinsiyet Haberleri Bağlamında İncelenmesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji TÜBİTAK ARDEB 2023-07-15 2025-07-15